Băng Tải PVC Xem tất cả

Băng tải PVC có gân dẫn hướng dưới và trên bề mặt làm việc( Gân K,5,6,8,10,13,… hình thang)

  • Mã Sản Phẩm: Băng tải PVC có gân dẫn hướng dưới và trên bề mặt làm việc( Gân K,5,6,8,10,13,... hình thang)
  • Tình Trạng Hàng: Hàng nhiều
  • Giá: 1 VNĐ
  • Thông Tin Sản Phẩm: Liên hệ Ánh Thiên 675 Giải Phóng - HN
  • Số Lượng/1Ri: 999999
  • Ảnh Sản Phẩm Liên Quan Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array

Mua Ngay