Phụ kiện băng tải Xem tất cả

ốc gầu băng tải

  • Mã Sản Phẩm: Ốc bắt gầu băng tải
  • Tình Trạng Hàng: còn nhiều
  • Thông Tin Sản Phẩm: Liên hệ: 0973.157.337
  • Số Lượng/1Ri: 10000
  • Xuất Xứ: Ánh Thiên
  • Ảnh Sản Phẩm Liên Quan Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array

Mua Ngay

×

Ánh Thiên – 675 Giải Phóng HN, ĐT: 0973.157.337

bulong gầu tải gầu múc M10 x 50

 (ốc bắt gầu – ốc bắt gầu tải gầu múc, bu lông gầu múc)

bulong gầu tải gầu múc M8 x 35, bu lông gầu múc, M10 x 50 ốc bắt gầu

bulong gầu tải gầu múc M10 x 50, bu lông gầu múc, M10 x 50 ốc bắt gầu

Thông tin chi tiết xin liên hệ.  

Sản phẩm cùng loại khác

bulong gầu tải gầu múc M12 65

bulong gầu tải gầu múc M10 35

bulong gầu tải gầu múc M8 30

bulong gầu tải gầu múc M8 35

bulong gầu tải gầu múc M10 45

bulong gầu tải gầu múc M6 30

bulong gầu tải gầu múc M8 40

bulong gầu tải gầu múc M10 40