Dây Curoa Xem tất cả

dây pu trắng mã 5m,8m,14m,at10,at20,t5,t10,t20……

  • Mã Sản Phẩm: dây pu trắng mã 5m,8m,14m,at10,at20,t5,t10,t20......
  • Tình Trạng Hàng: rất nhiều
  • Thông Tin Sản Phẩm: liên hệ Ánh Thiên 675 giái phóng
  • Số Lượng/1Ri: 999999
  • Đặc Tính: Rất bền
  • Ảnh Sản Phẩm Liên Quan Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array

Mua Ngay

×

dây pu trắng mã 5m,8m,14m,at10,at20,t5,t10,t20……

Dây curoa răng OPEN PU T5, AT5, T10, AT10, T20, AT20, 5M, S5M, 8M, S8M, 14M, 14RPP, H, L, XL, MXL

Dây đai răng OPEN PU T5, AT5, T10, AT10, T20, AT20, 5M, S5M, 8M, S8M, 14M, 14RPP, H, L, XL, MXL… Chất liệu làm từ nhựa tổng hợp bên trong có lõi thép. Dây nhập về nguyên cuộn dài 100 mét bản rộng 100mm, 60mm, 50mm, 32mm, 25mm, 16mm. Dây có 2 loại là đã nối thành vòng kín và chưa nối thành vòng kín theo yêu cầu của Quý khách hàng. Có hàng sẵn mới 100%.