Dây Curoa Xem tất cả

dây Curoa s2m

  • Mã Sản Phẩm: dây Curoa s2m
  • Tình Trạng Hàng: Sẵn hàng
  • Giá: 1 VNĐ
  • Thông Tin Sản Phẩm: Gọi: 0973.157.337
  • Xuất Xứ: Ánh Thiên
  • Đặc Tính: Độ bền cao
  • Ảnh Sản Phẩm Liên Quan Array, Array, Array, Array

Mua Ngay

×

Công ty cổ phần thiết bị vật tư Ánh Thiên cung cấp các loại dây Curoa: s2m, s3m, s5m, s8m, s14m….

Dây curoa Mitsuboshi – Nhật
Dây curoa Mitsuboshi S2M215Dây cuoa Mitsuboshi S3M400Dây curoa Mitsuboshi S5M350
Dây curoa Mitsuboshi S2M220Dây cuoa Mitsuboshi S3M410Dây curoa Mitsuboshi S5M355
Dây curoa Mitsuboshi S2M225Dây cuoa Mitsuboshi S3M420Dây curoa Mitsuboshi S5M360
Dây curoa Mitsuboshi S2M230Dây cuoa Mitsuboshi S3M430Dây curoa Mitsuboshi S5M365
Dây curoa Mitsuboshi S2M235Dây cuoa Mitsuboshi S3M440Dây curoa Mitsuboshi S5M370
Dây curoa Mitsuboshi S2M240Dây cuoa Mitsuboshi S3M450Dây curoa Mitsuboshi S5M375
Dây curoa Mitsuboshi S2M245Dây cuoa Mitsuboshi S3M460Dây curoa Mitsuboshi S5M380
Dây curoa Mitsuboshi S2M250Dây cuoa Mitsuboshi S3M470Dây curoa Mitsuboshi S5M385
Dây curoa Mitsuboshi S2M255Dây cuoa Mitsuboshi S3M480Dây curoa Mitsuboshi S5M390
Dây curoa Mitsuboshi S2M260Dây cuoa Mitsuboshi S3M490Dây curoa Mitsuboshi S5M395
Dây curoa Mitsuboshi S2M265Dây cuoa Mitsuboshi S3M500Dây curoa Mitsuboshi S5M400
Dây curoa Mitsuboshi S2M270Dây cuoa Mitsuboshi S3M510Dây curoa Mitsuboshi S5M405
Dây curoa Mitsuboshi S2M275Dây cuoa Mitsuboshi S3M520Dây curoa Mitsuboshi S5M410
Dây curoa Mitsuboshi S2M280Dây cuoa Mitsuboshi S3M530Dây curoa Mitsuboshi S5M415
Dây curoa Mitsuboshi S2M285Dây cuoa Mitsuboshi S3M540Dây curoa Mitsuboshi S5M420
Dây curoa Mitsuboshi S2M290Dây cuoa Mitsuboshi S3M550Dây curoa Mitsuboshi S5M425
Dây curoa Mitsuboshi S2M295Dây cuoa Mitsuboshi S3M560Dây curoa Mitsuboshi S5M430
Dây curoa Mitsuboshi S2M300Dây cuoa Mitsuboshi S3M570Dây curoa Mitsuboshi S5M435
Dây curoa Mitsuboshi S2M305Dây cuoa Mitsuboshi S3M580Dây curoa Mitsuboshi S5M440
Dây curoa Mitsuboshi S2M310Dây cuoa Mitsuboshi S3M590Dây curoa Mitsuboshi S5M445
Dây curoa Mitsuboshi – Nhật
Dây curoa Mitsuboshi S8M980Dây curoa Mitsuboshi S14M1600
Dây curoa Mitsuboshi S8M1000Dây curoa Mitsuboshi S14M1620
Dây curoa Mitsuboshi S8M1020Dây curoa Mitsuboshi S14M1640
Dây curoa Mitsuboshi S8M1040Dây curoa Mitsuboshi S14M1660
Dây curoa Mitsuboshi S8M1060Dây curoa Mitsuboshi S14M1680
Dây curoa Mitsuboshi S8M1080Dây curoa Mitsuboshi S14M1700
Dây curoa Mitsuboshi S8M1100Dây curoa Mitsuboshi S14M1720
Dây curoa Mitsuboshi S8M1120Dây curoa Mitsuboshi S14M1740
Dây curoa Mitsuboshi S8M1140Dây curoa Mitsuboshi S14M1760
Dây curoa Mitsuboshi S8M1160Dây curoa Mitsuboshi S14M1780
Dây curoa Mitsuboshi S8M1180Dây curoa Mitsuboshi S14M1800
Dây curoa Mitsuboshi S8M1200Dây curoa Mitsuboshi S14M1820
Dây curoa Mitsuboshi S8M1220Dây curoa Mitsuboshi S14M1840
Dây curoa Mitsuboshi S8M1240Dây curoa Mitsuboshi S14M1860
Dây curoa Mitsuboshi S8M1260Dây curoa Mitsuboshi S14M1880
Dây curoa Mitsuboshi S8M1280Dây curoa Mitsuboshi S14M1900
Dây curoa Mitsuboshi S8M1300Dây curoa Mitsuboshi S14M1920
Dây curoa Mitsuboshi S8M1320Dây curoa Mitsuboshi S14M1940
Dây curoa Mitsuboshi S8M1340Dây curoa Mitsuboshi S14M1960
Dây curoa Mitsuboshi S8M1360Dây curoa Mitsuboshi S14M1980

Liên hệ Gọi: 0973.157.337

ModelMaterialTypeCross-Sectional Dimensions

top width (mm) × thickness (mm) × angle (°)

Minimum Pulley

Diameter(mm)

Highest Speed

(m/sec)

SUPER TORQUE Timing Belt (Round  tooth)RubberS2M

S3M

S5M

S8M

S14M

Pitch       (mm)   2.00

3.00

5.00

8.00

14.00

9

13

22

56

125

30            (40)

30            (40)

30            (40)

30            (40)

30            (40)

PolyurethaneS2M

S3M

2.00

3.00

9

13

30            (40)

30            (40)